Fjernsupport
Hvis du vil ha hjelp til oppsett av din skriver eller nødvendig hjelp i SignMaster Arms kan vi tilby fjernhjelp gjennom tilkobling til din maskin.

 

Windows Maskin

Da må du gjøre følgende:

  • Åpne windows Hurtig hjelp (Quick Assist) med følgende taste kombinasjon Windows key  + Ctrl + Q
  • Velg motta hjelp 
  • Du får en 6 sifret kode av oss som du skriver inn i og bekrefter med å trykke "sende inn"
  • Deretter tillater du deling av skjermen. Da kan vi bare peke der du skal trykke.
  • Det kan hende at vi også ber om å kontrollere maskinen for at vi kan bruke musen din og gjøre valg i så fall får du spørsmål om tillatelse til å kontrollere maskinen så sier du ja til det. Det er for å for eksempel kunne sette opp skriver og ICC profil eller direkte styring i Signmaster.